注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

leebapa的博客

《明旭的诗》:四十年来梦亦痴,风情千里胜于诗。逢君欲说当年事,已是青丝化雪时。

 
 
 

日志

 
 

不情之请  

2017-03-19 05:55:39|  分类: 寻章摘句 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

不情之请 

不情之请 - leebapa - leebapa的博客  

不情之请(bù qíng zhī qǐng):指不合情理的请求(称自己提出请求时的客气话,自谦之词)。出自 清·纪昀《阅微草堂笔记·滦阳消夏录二》。

成语解释
词 目:不情之请
发 音 bù qíng zhī qǐng
释 义 不合情理的请求(称自己提出请求时的客气话,自谦之词)。[1] 

不情之请成语典故
【出处】: 清·纪昀《阅微草堂笔记·滦阳消夏录二》:“不情之请,惟君图之。”
示 例 我想这是大年夜,说说笑笑正热闹,叫他冲黑冒寒送我,是~。(杨绛《冒险记幸》)

不情之请词语辨析
反 义词:合情合理
结 构 偏正式
用 法 作分句、宾语;形容不合情理的要求,客套语[2] 

http://baike.baidu.com/item/%E4%B8%8D%E6%83%85%E4%B9%8B%E8%AF%B7

------------------------------------------

春秋责备贤者

春秋责备贤者,成语。意为《春秋》对“贤者”在道德上高标准严要求。旧时在对人提出批评时常用这句话,表示敬重对方之意。
chun qiu ze bei xian zhe
《新唐书·太宗本纪赞》:“《春秋》之法,常责备于贤者。”谓《春秋》对所谓贤者要求更为严格。旧时在对人提出批评时常用这句话,表示敬重对方之意。【例】清·纪昀《阅微草堂笔记·滦阳消夏录》:“春秋责备贤者,未可以士大夫之义律儿女子。”

http://baike.baidu.com/item/%E6%98%A5%E7%A7%8B%E8%B4%A3%E5%A4%87%E8%B4%A4%E8%80%85

--------------------------------------------------

 成语意思:春秋:孔子修订《春秋》书;贤者:指才德兼备的人。指《春秋》书对贤者常常责备,严格要求。 copyright www.duHougan.com 

 典故出处:《新唐书·太宗纪赞》:“然《春秋》书中,常责备贤者,是以后世君子之欲成人之美者,莫不叹息于斯焉。” www.Duhougan.com 

  成语示例:清·纪昀《阅微草堂笔记·滦阳消夏录》:“~,未可以士大夫之义律儿女子。”
http://www.duhougan.com/sucai/55795.html
-------------------------------------------

深夜书摘——《阅微草堂笔记·滦阳消夏录》

纪晓岚老师【作揖】记下的清代人鬼情未了,半夜看得要TAT了。。。
青县农家少妇,性轻佻,随其夫操作,形影不离,互相对嬉笑,不避忌人,或夏夜并宿瓜圃中。皆薄其冶荡,然对他人,则面如寒铁。或轻挑之,必峻拒。后遇劫盗,身受七刀,犹诟詈,卒不污而死。又皆惊其贞烈。老儒刘君琢曰:此所谓质美而未学也,惟笃于夫妇,故矢死不二;惟不知礼法,故情欲之感,介于仪容,燕昵之私,形于动静。辛彤甫先生曰:程子有言,凡避嫌者,皆中不足。此妇中无他肠,故坦然径行不自疑。此其所以能守死也。彼好立崖岸者,吾见之矣。先姚安公曰:刘君正论,辛君有激之言也。后其夫夜守豆田,独宿团焦中,忽见妇来,燕婉如平日,曰:冥官以我贞烈,判来生中乙榜,官县令,我念君不欲往,乞辞官禄为游魂,长得随君,冥官哀我,许之矣。夫为感泣,誓不他偶。自是昼隐夜来,几二十载。儿童或亦窥见之。此康熙末年事,姚安公能举其姓名居址,今忘矣。

------------------------------------------------------
依照现代的价值观,辛君的看法显然更正确一点。爱一个人能不受拘束,坦坦荡荡地表达出来,在那个所谓封建礼教蚕食人性的年代极为难得,更何况还是一个农妇。纪晓岚老师寥寥数言,就把人物性格塑造完整了,充满生命力的女子,敢爱敢恨,不在乎世人浅薄的目光。一定是中原或西北的女汉子,吼吼~
http://www.weibo.com/p/1001603831420819764296?pids=Pl_Official_CardMixFeedv6__4&feed_filter=2

-------------------------------------------------

两鬼相遇,《阅微草堂笔记》原文及翻译

表叔王碧伯妻丧,术者言某日子刻回煞,全家皆避出,有盗伪为煞神,逾垣入,方开箧攫簪珥,适一盗又伪为煞神来,鬼声呜呜渐近,前盗皇遽避出。相遇于庭,彼此以为真煞神,皆悸而失魂,对仆于地。黎明家人哭入,突见之,大骇,谛视乃知为盗,以姜汤灌苏,即以鬼装缚送官。沿路聚观,莫不绝倒,据此一事,回煞之说当妄矣。然回煞形迹,余实屡目睹之。鬼神茫昧,究不知其如何也。
译文
王碧伯的老婆死了,阴阳师的告诉王他老婆的魂在某日子刻回煞,那天全家出外躲避。有个小偷知道这件事后,就装扮成煞神模样跳墙进入他家中盗窃,正在翻箱倒柜之时,正好另一个小偷也扮做煞神来偷东西,后来的这个小偷一边走一边模仿鬼叫声,在里面的小偷赶紧就往外跑,两个小偷在院中碰了个照面,都以为对方是真煞神,都吓得七神出窍,双双昏倒于地。天明后王家人回家后一看大惊,细细一看才知道是两个小偷。连他们的妆也没卸就绑送了官府。此事当真可笑之极,既然相信有鬼又何必去偷,既然去偷就不要怕鬼。

https://zhidao.baidu.com/question/584146027342916285.html 

------------------------------------------------------

《阅微草堂笔记卷一翻译》 - 范文网

阅微草堂笔记卷一翻译
阅微草堂笔记翻译
阅微草堂笔记卷一
阅微草堂笔记阅读答案
阅微草堂笔记白话版
阅微草堂笔记原文
阅微草堂笔记僵尸
阅微草堂笔记读后感
庐山草堂记翻译
庐山草堂记原文及翻译
梅花草堂集翻译
宝绘堂记翻译
老学庵笔记翻译
暮春归故山草堂翻译
梅花草堂集原文及翻译
--------------------------------------------   

范文一:阅微草堂笔记翻译

阅微草堂笔记 翻译

原文:沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

译文:沧州南面一座寺庙靠近河岸,大门倒塌在河中,两个石兽一起沉入河底。

原文:阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。

译文:过了十多年,和尚募集金钱重修寺庙,在河中寻找两个石兽,竟然没找到,以为它们顺流而下了。

原文:棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

译文:摇着几只小船,拉着铁耙,寻找了十多里没有痕迹。

原文:一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:

译文:一个讲学者在寺庙里教书,听了嘲笑说:

原文:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?

译文:“你们这些人不能推究事物的道理。这不是木片,怎么能被大水带走呢?

原文:乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

译文:石头的性质又硬又重,沙的性质又松又轻,埋在沙里,越沉越深。

原文:沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

译文:沿着河寻找它们,不也荒唐吗?”大家佩服(它)是正确的道理。

原文:一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。

译文:一个老水手听了这话,又笑说:“凡河中落入石头,应当从上游寻找它们。

原文:盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反击之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴。

译文:石头的性质又硬又重,沙的性质又松又轻,水冲不走石头,它的反作用力,一定在石头下面迎面冲击石前的沙子形成坑穴。

原文:渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

译文:越冲越深,到一半的地步,石头必定掉在坑穴里。

原文:如是再啮,石又再转。转转不已,遂反溯流逆上矣。

译文:像这样冲击,石头再转移。不停地转移,于是反而逆流而上了。

原文:求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”

译文:到下游寻找石头,固然荒唐;在原地寻找它们,不是更荒唐吗?”

原文:如其言,果得于数里外。

译文:照他的话,果然在几里外寻到了(石兽)。

原文:然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

译文:那么天下的事,只知一方面,不知另一方面的例子很多,可以根据(一个方面的)道理就主观臆断吗?

http://www.92wsf.com/article/%E9%98%85%E5%BE%AE%E8%8D%89%E5%A0%82%E7%AC%94%E8%AE%B0%E5%8D%B7%E4%B8%80%E7%BF%BB%E8%AF%91.htm

============================  

  评论这张
 
阅读(14)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017